پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 49 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: کلینیک
نام: کلینیک جراحی
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3548
مستقیم: 32933548 دورنگار:

عنوان شغل: کلینیک
نام: کلینیک اطفال
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3547
مستقیم: 32933547 دورنگار:

عنوان شغل: کلینیک
نام: کلینیک داخلی
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3546
مستقیم: 32933546 دورنگار:

عنوان شغل: کلینیک
نام: کلینیک زنان
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3545
مستقیم: 32933545 دورنگار:

عنوان شغل: کلینیک
نام: کلینیک قلب
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3544
مستقیم: 32933544 دورنگار:

عنوان شغل: کلینیک
نام: درمانگاه عمومی
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3543
مستقیم: 32933543 دورنگار:

عنوان شغل: کارپردازی
نام: مهدی
نام خانوادگی: جهانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3532
مستقیم: 32933532 دورنگار:

عنوان شغل: نگهبانی
نام: نگهبانی
نام خانوادگی: بیمارستان
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3504
مستقیم: 32933504 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول کارانه
نام: عصمت
نام خانوادگی: عسکری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3508
مستقیم: 32933508 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد مدارک پزشکی
نام: مریم
نام خانوادگی: مهدوی مقدم
مدرک تحصیلی: لیسانس مدارک پزشکی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3510
مستقیم: 32933510 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد درآمد
نام: مسئول
نام خانوادگی: واحد درآمد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3509
مستقیم: 32933509 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد بهبود کیفیت
نام: زهرا
نام خانوادگی: قاسمی نسب
مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3519
مستقیم: 32933519 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوری اطلاعات
نام: علیرضا
نام خانوادگی: مظفری نیا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mozafari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3535
مستقیم: 32933535 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول خدمات
نام: حسن
نام خانوادگی: ضامنی
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3514
مستقیم: 32933514 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تجهیزات پزشکی
نام: جهانگیر
نام خانوادگی: جاویدفر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3557
مستقیم: 32933557 دورنگار:

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal